Valore de l'1 al 10, sent 1 molt mal i 10 molt bé.

HORARIS
VAL